top of page

Software

VWE schrijft zelf de software voor al haar controllers en PC's.

Dat maakt o.a. dat onze indicatoren en weegversterkers breed inzetbaar en flexibel zijn. Onze software afdeling kijkt welke hardware configuratie het best past bij de gewenste installatie.

Als een standaard programma van de controller niet toereikend is dan kunnen we alle gewenste aanpassingen maken die wenselijk zijn.

Track & Trace

Met Track & Trace kan elk individueel product vanaf binnenkomst door het gehele proces tot aan de verkoop gevolgd en opgespoord worden. Hierbij is het ten alle tijde mogelijk de fysieke en/of administratieve positie van het betreffende product te lokaliseren.

℮-Wegen

Door middel van E-wegen kan men een vast aantal gewichten op een weegschaal zetten, hiervan het gemiddelde berekenen en kijken of dit binnen de vooruit vastgestelde toleranties past. Op veel producterpakkingen treft men tegenwoordig de letter ℮ aan, de aanduiding van E-wegen. Deze software zorgt ervoor dat er niet meer dan nodige grondstoffen in het product worden gestopt.

Ivis

Ivis is een relatiebeheerpakket gecombineerd met een artikel, opdracht, bestel en agenda unit. Handig voor het afhandelen en registreren, factureren van orders.

Batch/receptuur software

Op de Windows WI8x-controllers draait het receptenprogramma. Hier kan men recepten op ingeven zodat het systeem begint met pompen en doseren. Het programma dat de digitale/analoge ingangen en uitgangen aanstuurt, de data opslaat en het proces visualiseert heet BATCH controller ver 3.1. Het programma is in menu’s opgebouwd met hulp tekstinformatie op alle niveaus. 

Bandweegsoftware

Voor het registreren of doseren van een (continue) productstroom hebben wij een softwarepakket en bijbehorende weegcomponenten om in de transportband te wegen of te doseren. Deze software draait op onze uitleesunits (WI-8 serie).

Checkweegsoftware

Van Wouw Engineering schrijft en verkoopt software voor overzicht, controle, beheer en rapportage van een productie proces. Bijvoorbeeld Track & Trace, E-wegen en Ivis.

Arbeidsregistratiesoftware

Het arbeidsegistratiesysteem PLR bestaat uit een bankweegschaal met weegindicator op onderstel, aangebouwde bonprinter en barcodescanner.

De uitvoering kan naar wens van de gebruiker worden aangepast. Speciale plukkersregistratiesoftware voor Windows PC optioneel verkrijgbaar met o.a. dagtotaal per plukker en totaal van alle plukkers.

Alibisoftware

Alibisoftware is een tussenpakket tussen een ijkwaardige weegschaal en een niet ijkwaardig administratief pakket. Deze software heeft een goedkeuring van het NMI.

Flexprocessor

De Flex-Processor is een software pakket om op een eenvoudige en overzichtelijke manier een (doseer)proces te schrijven. Het pakket beschikt over een ruim aantal functies die door de eindgebruiker vrij programmeerbaar zijn.

bottom of page